แพ็คเกจ รับโพสเว็บ

**แพ็คเก็จโพสประกาศ **

+ โปรโพสเวปประกาศ +


pack 1 : ลงประกาศผ่าน 50 เวปไซต์

และดันประกาศให้ทุกวัน 1 เดือน 500 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 2 เดือน 900 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 3 เดือน 1,200 บ.

------------------

pack 2 : ลงประกาศผ่าน 100 เวปไซต์

และดันประกาศให้ทุกวัน 1 เดือน 900 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 2 เดือน 1,700 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 3 เดือน 2,200 บ.

------------------

pack 3 : ลงประกาศผ่าน 120 เวปไซต์

และดันประกาศให้ทุกวัน 1 เดือน 1,000 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 2 เดือน 1,900 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 3 เดือน 2,500 บ.

------------------

pack 4 : แพ็ครวม โพสเวปประกาศ + เวปบอร์ด

โพสโฆษณา 120 เวปประกาศ + 300 เวปบอร์ด

และดันประกาศให้ทุกวัน 1 เดือน  เพียง 1,500 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 2 เดือน  เพียง 2,800 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 3 เดือน  เพียง 4,000 บ.

------------------

+ แพ็คเกจโปร-โพสเวปบอร์ด +

pack 1 : ลงประกาศผ่าน 100 เวปบอร์ด

และดันประกาศให้ทุกวัน 1 เดือน 300 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 2 เดือน 550 บ.

และดันประกาศให้ทุกวัน 3 เดือน 800 บ.

------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น